Embassies

SARAJEVO:

AUSTRALIA – Honorary Consulate

Balibegovica 15, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 61 67
Fax.: +387 33 25 12 38
australian.consulate.sa@gmail.com

AUSTRIA

Džidžikovac 7, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 27 94 00
Fax.: +387 33 66 83 39
sarajewo-ob@bmaa.gv.at

BANGLADESH – Honorary Consulate

Husrefa Redžića 13, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 54 44
hsomun@hotmail.com

BELGIUM – Diplomatic Office

Grbavička 4, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 83 62
Fax.: +387 33 20 74 62
sarajevo@diplobel.fed.be

BRASIL

Grbavička 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 92 18 02
Fax.: +387 33 92 18 04
embsarajevo@gmail.com

EGYPT

Nurudina Gackića 58, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 64 98 Fax.:
+387 33 66 64 99
embassy.sarajevo@mfa.gov.eg

FINLAND

Abdića 9, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 22 33 21
Fax.: +387 33 20 39 06
f.strik@strikconsulting.com

FRANCE

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak 18, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 28 20 50
Fax.: +387 33 28 20 52
ambsarajevo.presse@diplomatie.gouv.fr

GERMANY

Skenderija 3, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 53 00
Fax.: +387 33 20 64 00
info@sarajevo.diplo.de

GREECE

Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 35 16
Fax.: +387 33 20 35 12
greekemb@bih.net.ba

KUWAIT

Talirevića 1, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 90 20
Fax.: +387 33 20 76 36
info@kuwaitembassy.ba

LIBYA

Patriotske lige 45, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 06 21
Fax.: +387 33 22 64 23
libyanembassy.sarajevo@gmail.com

MACEDONIA

Splitska 57, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 81 07 60
Fax.: +387 33 81 07 60
sarajevo@mfa.gov.mk

MALAYSIA

Radnička 4A, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 15 78
Fax.: +387 33 81 00 36
mwsarajevo@kln.gov.my

MONTENEGRO

Talirovića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 23 99 25
Fax.: +387 33 23 99 28
bosniaandherzegovina@mfa.gov.me

NETHERLANDS

Grbavička 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 26 00
Fax.: +387 33 22 34 13
sar@minbuza.nl

RUSSIA

Urjan Dedina 93, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 81 47
Fax.: +387 33 66 81 48
rusembbih@bih.net.ba

SAN MARINO

Mjedenica 33, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 22 34 47
amb.bosniaerzegovina@gov.sm

SAUDI ARABIA

Kalemova 40, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 21 18 61
Fax.: +387 33 21 22 04
baemb@mofa.gov.sa

SERBIA

Obala Maka Dizdara 3a, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 26 00 80
Fax.: +387 33 22 14 69
yugoamba@bih.net.ba

SLOVAKIA

Trnovska 6, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 71 64 40
Fax.: +387 33 71 64 10
emb.sarajevo@mzv.s

SLOVENIA

Bentbaša 7, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 57 24 50
Fax.: +387 33 27 12 70
sloembassy.sarajevo@gov.si

UNITED KINGDOM

Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 28 22 00
Fax.: +387 33 28 22 03
britemba@bih.net.ba

VATICAN

Pehlivanuša 9, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 55 10 55
Fax.: +387 33 55 10 57
nunbosnia@lsinter.net

UNITED STATES OF AMERICA

Roberta C. Frasurea 1, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 70 40 00
Fax.: +387 33 65 97 22

BANJA LUKA:

AUSTRIA

Jovana Dučića 52, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 31 11 44
Fax.: +387 51 32 50 10
obsarajebl@blic.net

CROATIA

Milana Kranovića 1, 78000 Banja Luka
Fax.: +387 51 25 86 67
gkrhbanja@mvep.hr

MOSTAR:

CROATIA

Zagrebačka 8, 88000 Mostar
Tel.: +387 36 31 66 30
Fax.: +387 36 31 56 30
gkrhmo@mvep.hr

HUNGARY – Honorary Consulate

Vokića i Lorkovića 91, 88000 Mostar
Tel.: +387 36 32 01 94
vladimir.lukic@intra.ba

SERBIA

Konak 5, 88000 Mostar
Tel.: +387 36 55 60 01
Fax.: +387 36 55 24 18
gk.mostar@mfa.rs

SPAIN – Honorary Consulate

Kneza Domagoja 12, 88000 Mostar
Tel.: +387 36 33 35 18
Fax.: +387 36 33 35 19
consuladoesp.mostar@ymail.com

TURKEY

Mala Tepa 24, 88000 Mostar
Tel.: +387 36 55 12 09
Fax.: +387 36 55 25 83
trconmos@cob.net.ba

BULGARIA

Radnička 30, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 66 81 91
Fax.: +387 33 66 81 89
possar@bih.net.ba

CHINA

Braće Begića 17, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 21 51 02
Fax.: +387 33 21 51 08
chinaemb_ba@mfa.gov.cn,
cnembbh@gmail.com

CROATIA

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 27 71 11
Fax.: +387 33 27 71 00
croemb.sarajevo@mvep.hr

CYPRUS - Honorary Consulate

Maršala Tita 28, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 65 56 68 43
Fax.: + 387 33 84 48 09
nenad.baros@bblegal.ba

CZECH REPUBLIC

Franjevačka 13, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 58 70 50
Fax.: +387 33 58 70 60
sarajevo@embassy.mzv.cz

DENMARK - Honorary Consulate

Kasindolska 33, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 62 86 65 57
Fax.: +387 33 78 17 01
consulate.sarajevo@proma.ba

HUNGARY

Splitska 2, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 53 02
Fax.: +387 33 26 89 30
mission.sjj@mfa.gov.hu

INDONESIA

Splitska 9, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 85 10
Fax.: +387 33 56 85 28
sarajevo.kbri@kemlu.go.id

IRAN

Obala Maka Dizdara 6, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 65 02 10
Fax.: +387 33 66 39 10
embassy@iran.ba

ITALY

Čekaluša 39, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 203 959
Fax.: +387 33 65 93 68
ambsara@bih.net.ba

JAPAN

Bistrik 9, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 95 80
Fax.: +387 33 20 95 83
japanbih@sx.mofa.go.jp

KOREA - Honorary Consulate

Binježevo b.b., 71240 Hadžići
Tel.: +387 33 29 22 00
Fax.: +387 33 29 22 13
svjetlan.stanic@stanic.com

NORWAY

Ferhadija 20, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 25 40 00
Fax.: +387 33 66 65 05
embsar@mfa.no

PAKISTAN

Emerika Bluma 17, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 21 18 36
Fax.: +387 33 21 18 37
parepsarajevo@mofa.gov.pk

PALESTINE

Franje Račkog 3/II, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 57 14 45
Fax.: +387 33 23 73 12
sarajevo@palestinianembassy.ba

POLAND

Višnjik 20, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 29 05 00
Fax.: +387 33 29 05 19
sarajewo.amb.sekretariat@msz.gov.pl

QATAR

Dajanli Ibrahim-bega 23, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 58 10
Fax.: +387 33 20 53 51
qr.embassy@bih.net.ba

ROMANIA

Čobanija 28, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 20 74 47
Fax.: +387 33 66 89 40
rumunska@bih.net.ba

SPAIN

Mehmeda Mujezinovića 13A, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 58 40 00
Fax.: +387 33 23 91 55
emb.sarajevo@maec.es

SWEDEN

Ferhadija 20, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 27 60 30
Fax.: +387 33 27 60 60
ambassaden.sarajevo@gov.se

SWITZERLAND

Zmaja od Bosne 11, RBBH building B, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 27 58 50
Fax.: +387 33 57 01 20
vertretung@sar.rep.admin.ch

TURKEY

Vilsonovo šetalište b.b., 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 87 50
Fax.: +387 33 56 87 77
embassy.sarajevo@mfa.gov.tr

UKRAINE

Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 29 51 56
Fax.: +387 33 29 51 56
emb_ba@mfa.gov.uaSERBIA

Vojvode Radomira Putnika 2, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 22 70 60; 22 70 40
Fax.: +387 51 21 39 01
konzulat.bl@mfa.gov.yu

SLOVENIA

Kralja Petra I Karađorđevića 85a, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 22 12 10
Fax.: +387 51 21 68 39

UKRAINE – Honorary Consulate

Kralja Petra Karađorđevića 85a, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 23 21 50
Fax.: + 387 51 23 21 51
hconsul@consulate-ua.net

UNITED KINGDOM

Simeuna Đaka 8a, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 21 23 95
Fax.: +387 51 21 23 95
beo-bl@inecco.net

BRČKO:

KONGO

Bulevar mira b.b., 76100 Brčko Distrikt
Tel.: +387 49 23 28 00
Fax.: +387 49 23 28 10
hcdrcong@teol.net

TUZLA:

CROATIA

Kazan mahala 1, 75000 Tuzla
Tel.: +387 35 25 83 30
Fax.: +387 35 25 83 50
gkrhtuzl@mvep.hr