SARAJEVO WARDirector: Zoran Lešić

Screenwriter: Zoran Lešić

Cinematografpher: Zoran Lešić

Production:

Međunarodni centar za mir, Sarajevo