HAJRUDIN ŠIBA KRVAVACDirector: Mirza Idrizović

Screenwriter: Mirza Idrizović

Cinematografpher: Ivica Matić

Music: Vera Gavrilović

Editor: Vera Gavrilović

Production:

TV Sarajevo

Synopsis:

Film about Bosnian director Hajrudin Krvavac.