VEFIK HADŽISMAJLOVIĆ
VEFIK HADŽISMAJLOVIĆ

 VEFIK HADŽISMAJLOVIĆ rođen je u Sarajevu 1929. Diplomirao je povijest umjetnosti u Beogradu i potom se bavio likovnom i filmskom kritikom. Od 1961. posvećuje se režiji kratkometražnih filmova, isprva animiranih, a kasnije dokumentarnih i igranih. Kao jedan od protagonista tzv. sarajevske škole dokumentarnog filma zaokupljen je isključivo savremenim motivima. U opusu od dvadesetak dokumentarnih filmova diferenciraju se dva tematska kruga: o sudaru starog i novog (ĆUPRIJE, SMJENA, U KAFANI, NA OBJEDU...) i o djeci (ĐACI PJEŠACI, NEKA DRUGA RUKA, DVIJE POLOVINE SRCA, SANJARI, UGLJARI, DVA ZAKONA...). U filmu DVA ZAKONA, o djeci kojoj roditelji zabranjuju školovanje, ovi motivi se efektno spajaju. Za svoje dokumentarne filmove više puta je nagrađivan. Dobitnik je nagrade „Ivica Matić“, Udruženja filmskih radnika BiH. Preminuo je u Sarajevu 2014. godine.

2004 - IZMEĐU NADE I PREDSKAZANJA - LIKOVNA UMJETNOST U BIH IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA, dokumentarni
1994 - SARAJEVSKI GUDAČI, dokumentarni
1982 - DVIJE POLOVINE SRCA, dokumentarni
1973 - UGLJARI, dokumentarni
1972 - NA OBJEDU, dokumentarni
1969 - DVA ZAKONA, dokumentarni.
1967 - NEKA DRUGA RUKA, dokumentarni
1966 - ĐACI PJEŠACI, dokumentarni
1964 - NOKTURNO, animirani
1962 - IZLOG, animirani