MIRZA IDRIZOVIĆ
MIRZA IDRIZOVIĆ

Rođen je 1939. godine u Sarajevu, gdje je završio Arhitektonsko urbanistički fakultet. Asistirao nekolicini domaćih reditelja, poput Tome Janića, Gojka Šipovca, Veljka Bulajića, Nikole Stojanovića,  kao i  francuskom reditelju Alexandru Astrucu. Filmske kritike, reportaže i priče objavljivao je u listovima Naši dani, Oslobođenje, Odjek, Sarajevske novine, Putevi... Režirao je igrane filmove RAM ZA SLIKU MOJE DRAGE (1968), ŽIVOT JE MASOVNA POJAVA (1970), PJEGAVA DJEVOJKA (1973),  MIRIS DUNJA (1982) i AZRA (1988). U svim ovim filmovima Idrizović je i jedan od scenarista. Za scenarij filma ŽIVOT JE  MASOVNA POJAVA nagrađen je specijalnom diplomom na Festivalu u Puli, zajedno sa koscenaristom Duškom Trifunovićem. Film MIRIS DUNJA bio je jugoslovenska nominacija za Oskara 1983 godine. Preminuo je 1997. godine u Sarajevu.

1994 – MGM-SARAJEVO: ČOVJEK, BOG, MONSTRUM (dokumentarni film)
1993 – SARAJEVO - FIX (kratki dokumentarni film)
1993 – DNEVNIK REDITALJA (kratki dokumentarni film)
1992 – SARAJEVO 1992 (kratki dokumentarni film)
1992 – SIDRAN – SARAJEVSKA ZBIRKA (kratki dokumentarni film)
1988 – AZRA 
1982 – MIRIS DUNJA
1975 – HAJRUDIN ŠIBA KRVAVAC (kratki dokumentarni film)
1974 – LOV DO MORA (kratki igrani film)
1973 – PJEGAVA DJEVOJKA
1972 – KEMAL KAPETANOVIĆ (kratki dokumentarni film)
1970 – ŽIVOT JE MASOVNA POJAVA
1968 – RAM ZA SLIKU MOJE DRAGE