MILUTIN KOSOVAC
MILUTIN KOSOVAC

Rođen je 1924. godine u Sarajevu. Diplomirao je režiju na Akademiji za film u Beogradu 1954. godine. Režirao više dokumentarnih i namjenskih filmova, kao i nekoliko igranih filmova: DOBRA KOB (1964), SUNCE TUĐEG NEBA (1968), DEVETNAEST DJEVOJAKA i MORNAR (1971), te ADA (1985), koji je učestvovao na Međunarodnom festivalu igranog filma u Varni (Bugarska). Preminuo je 1992. godine u Sarajevu.

1985 – ADA 
1971 – 19 DJEVOJAKA I MORNAR
1969 – CARSKI DAN (kratki dokumentarni film)
1968 – SUNCE TUĐEG NEBA
1965 – VUKOVAR (kratki dokumentarni film)
1964 – DOBRA KOB
1964 – OKO U RUCI (kratki dokumentarni film)
1959 – MIJAČKI DRVOREZBARI (kratki dokumentarni film)
1958 – KOČARI IZ KALIJA (kratki dokumentarni film)
1955 – MODNA REVIJA (kratki dokumentarni film)
1955 – JABLANICA (kratki dokumentarni film)
1954 – OPASNOST PRIJETI (kratki dokumentarni film)