DRAGUTIN DRAGO RESSNER
DRAGUTIN DRAGO RESSNER

DRAGUTIN DRAGO RESSNER (rođ.1934) bio je direktor fotografije i foto dizajner. Snimio je 62 dokumentarna i kratka igrana filma, 4 igrana filma i 2 TV serije. Filmom se bavio od 1959. Višestruko je nagrađivan na festivalima dokumentarnog i kratkog filma. Dobitnik je nagrade za najbolju kolekciju fotografija na međunarodnom Bijenalu Opere i Baleta u Frankfurtu na Majni. Samostalne izložbe imao je u Hamburgu, Frankfurtu, Sarajevu, Mostaru, Zagrebu, Beču, Kiseljaku, Neumu. 2013 dobio je nagradu za najbolju fotografiju na Šestoaprilskoj izložbi članova ULUPUBiH za fotografiju “Kišobrani”. Preminuo je 2022. godine u Neumu.

1995 – ECCE HOMO, kratki dokumentarni film
1994 – SMRT U SARAJEVU, dokumentarni film
1992 – PORUKE SA STEĆAKA, kratki dokumentarni film
1991 – BRAČNA PUTOVANJA
1988 – VANBRAČNA PUTOVANJA
1985 – BALADA O TENKU, kratki igrani film
1984 – OBESPOKOJAVAJUĆE PREDSKAZANJE, kratki dokumentarni film
1982 – PRIČA ZA ODRASLE, kratki dokumentarni film
1981 – NIŠANI, kratki dokumentarni film; ŽIVOT PIŠE ROMANE, ALI NEMA KO DA IH ČITA, kratki igrani film; PREMIJERA, kratki dokumentarni film
1980 – PRKOSNA DELTA; SOKO, kratki dokumentarni film
1979 – PARTIZANSKA ESKADRILA
1978 – OKRUŽENI GRAD, kratki dokumentarni film
1977 – NURIJA POZDERAC, kratki dokumentarni film; MISIJA ISMETA KOZICE, kratki dokumentarni film
1976 – CRVENI POLJSKI BATALJON, kratki dokumentarni film; LJ-UBITI, kratki igrani film
1975 – UZ DRUGA JE DRUG, kratki dokumentarni film
1974 – KLASJE POD CRVENIM ZASTAVAMA, kratki dokumentarni film; LETJELICA NA PODU BARAKE, kratki dokumentarni film; STANARSKO PRAVO LAGUMAŠA SAFERA, kratki dokumentarni film; VOZ KOJIM SE MAŠTALA BUDUĆNOST, kratki dokumentarni film
1972 – CRNE BAŠTE, kratki dokumentarni film;  PUTOVIMA SLOBODE, kratki dokumentarni film
1971 – SEDMA REPUBLIKA, kratki dokumentarni film
1970 – UKROĆENI BUKOVI, kratki dokumentarni film