Film New Europe

Bosna i Hercegovina je sa Udruženjem filmskih radnika BiH pristupila Film New Europe.

Film New Europe je najvažnija networking platforma za filmske profesionalce u Centralnoj i Istočnoj Evropi, te regiji Baltika. Upravni odbor ove organizacije sačinjen je od predstavnika najvažnijih filmskih institucija u ovoj regiji.

Web portal Film New Europe omogućava pristupačnost podataka i potpunu vidljivost regionalne scene. Također, ova organizacija je u partnerstvu i s najvažnijim institucijama lociranim u Zapadnoj Evropi. Bosna i Hercegovina je jedna od 14 zemalja članica ove organizacija, samim tim uključena u sve važnije sastanke i odluke ove organizacija. Također, na portalu Film New Europe dostupne su i vijesti vezane za bosanskohercegovačku kinematografiju i bosanskohercegovačke filmske festivale. 

Više o FNE.