RADIO TELEVISION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

2016 - SRCE OD DRVETA - Kratki dokumentarni film

2015 - HILJADARKA - Dugometražni igrani film

2015 - TREBA BITI LAV - Kratki dokumentarni film

2013 - ZIZI - Kratki dokumentarni film

2013 - BEŠKO - Kratki dokumentarni film

2012 - RUDNIK - Kratki dokumentarni film

2011 - ŠANTIĆEVA 88 - Kratki dokumentarni film

2010 - OSTAVLJENI - Dugometražni igrani film

2010 - NOSTALGIČNI SATOVI - Dugometražni dokumentarni film

2010 - DOBRE DUŠE - Kratki dokumentarni film

2009 - PRIRODNA BAŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE - Kratki dokumentarni film

2008 - ŽIVOTOPIS ALEKSE MASKALENKA - Kratki dokumentarni film

2006 - NEBO IZNAD KRAJOLIKA - Dugometražni igrani film

2006 - DVIJE SESTRE (PRIČA O LJUBAVI) - Kratki dokumentarni film

2006 - OTKAČENA KAMERA - Kratki dokumentarni film

2005 - PRVA PLATA - Kratki igrani film

2004 - KUTAK ZA SPORNI TRENUTAK - Kratki dokumentarni film

2003 - IGRAJ DO KRAJA - Kratki igrani film

2002 - 10 MINUTA - Kratki igrani film

2002 - NAPRIJED, NAZAD - Kratki igrani film