Udruženje filmskih radnika BiH upućuje poziv producentima da prijave filmove (dugometražne igrane, ili dokumentarne čije trajanje prelazi 40 minuta) za Izbor bosanskohercegovačkog kandidata za nagradu Oscar Američke filmske akademije.

Filmovi koji se prijavljuju, u skladu s Pravilnikom Američke filmske akademije moraju ispunjavati sljedeće uslove:
-Kandidirani film mora imati premijerno prikazivanje u zemlji koja prijavljuje film nakon 1. januara 2022.
-Film se mora prvo javno prikazivati na 35mm, 70mm ili DCP kopiji, 7 dana za redom do 30.11.2022., u komercijalnom kinu s ciljem ostvarivanja zarade producenta i prikazivača, te mora biti reklamiran tokom prikazivanja.
-Originalni dijalog kao i film mora pretežno biti na jeziku ili jezicima, koji nisu engleski (više od 50% dijaloga filma)
-Zemlja koja kandidira film, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, mora garantirati da je kreativna kontrola filma bila većinski u rukama državljanina/stanovnika zemlje koja film kandidira, što znači da većina autorske ekipe (reditelj/ rediteljica, scenarista/ scenaristica, direktor/ direktorica fotografije, kostimograf/ kostimografkinja, scenograf/ scenografkinja, montažer/ montažerka, dizajner/ dizajnerica zvuka, autor/ autorica muzike) moraju biti državljani BiH.
-Film kandidat ne smije biti prikazan na televiziji, VOD platformama, internet platformama, niti imati DVD distribuciju. 

Producenti svoje učešće mogu potvrditi do 1.9.2022. do 14:00 na e-mail: udruzenje@bhfilm.ba, te ispuniti formular koji možete dobiti slanjem zahtjeva na isti e-mail, s obaveznom naznakom u predmetu e-maila: bh. kandidat za nagradu Oscar: IME FILMA