Želiš proširiti svoje znanje i profesionalna poznanstva? Realizirati svoju ideju u kratki igrani film? Želite li učiti od najvećih regionalnih i evropskih filmskih stručnjaka? „Shoot your film“ će Vam omogućiti to i mnogo više!

Udruženje filmskih radnika u suradnji sa Akademijom scenskih umjetnosti u Sarajevu i Fakultetom dramskih umjetnosti u Cetinju poziva sve zainteresirane studente i studentice režije, AV režije, dramaturgije i produkcije s ove dvije filmske škole da budu dijelom projekta „Shoot your film (comprehensive guide to low-budget filmmaking)“

Šta trebate uraditi:
Pošaljite svoju kratku biografiju (maksimalno 1 stranica), i, ukoliko imate, kratki sinopsis (pola stranice) za vaš budući kratki igrani ili dokumentarni film do 23.10.2023.

U dokumentima koristite font Courier veličina 12, a dokumente šaljite kao jedan PDF dokument na e-mail: udruzenje@bhfilm.ba s obaveznim predmetom: Shoot your film/ime i prezime aplikanta/filmska škola koju pohađate ASU ili FDU/Odsjek.

Nakon toga:
1. Naš stručni tim će odabrati učesnike projekta, te ideje za projekat s najviše potencijala. 
2. Formirat ćemo male filmske timove.
3. Timovi će kroz pet radionica (dvije online i tri radionice uživo, od kojih je jedna i snimanje filmova!) u radu s mentorima unaprijediti svoje projekte, te prisustvovati Master Classovima filmskih stručnjaka. 

Poziv za prijave otvoren je od 13.10. do 23.10.2023., a radionice će se realizirati od novembra 2023. do jula 2024. u unaprijed dogovorenim terminima sa Akademijama, jer je projekat dio nastavnog procesa

Projekat „Shoot your film“  je dobitnik granta kroz  „Culture and Creativity Learning Labs“ koji sprovodi British Council u okviru  projekta „Culture and Creativity for the Western Balkans” koji je finansiran od strane Evropska unije a zajednički ga sprovode UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu suradnju (AICS).