VD Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo objavio je 22. Novembra Odluku o poništenju Odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju od 3.8.2023. i 26.4.2023., te je Objavio Konkurs/Natječaj za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2023.godinu i Konkurs za izbor korisnika PREOSTALIH sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu.
Objavljen je i Konkurs za predsjednika i članove žirija

Važna napomena!
Prijave na KONKURS/NATJEČAJ se podnose ISKLJUČIVO LIČNO na adresu:
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU
 “PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”
Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo
Nakon čega je obavezno dostavljanje KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, KOJOM APLICIRATE NA
KONKURS/NATJEČAJ, U JEDNOM PDF DOKUMENTU mailom na info@fondacijakinematografija.ba
najdalje do 8.12.2023. godine.
sa obaveznim naslovom:
naziv projekta / naziv aplikanta prijava na konkurs Naziv Konkursa na koji se prijavljujete