Prema preporuci Kriznog štaba Kantona Sarajevo Udruženje filmskih radnika će do daljenjeg raditi s izmijenjenim radnim vremenom.
Stranke će nas, u slučaju potrebe, moći kontaktirati na našu e-mail adresu: udruzenje@bhfilm.ba ili broj 061 355 881.
Udruženje nastavlja rad na svim projektima, posebno European Film Challenge-u koji je u toku.

Hvala na razumijevanju!