Javna ustanova Kinoteka BiH i Javno preduzeće Filmski centar Sarajevo započeli su projekat  digitalizacije bh. klasika HANKA iz 1955. godine reditelja Slavke Vorkapića. Film će se prebaciti s 35 mm trake, koju posjeduje u svom filmskom arhivu Kinoteka BiH, u DCP format u 4K rezoluciji. Filmski centar Sarajevo ima digitalni skener za 35 mm traku i u njihovim prostorijama će se raditi prebacivanje filma HANKA u digitalni format. Nakon toga će, u saradnji sa firmom World wide remaster, biti urađena restauracija i finalna obrada filma u digitalnoj formi. 
Cilj digitalizacije i restauracije filma je modernizacija i uključivanje u nove trendove, čuvanje i zaštita materijala na novim medijima. Digitalnom kopijom filma HANKA će se učiniti filmska građa dostupnom za kina sa DCP projektorima, a i korisnicima na novim savremenim medijima. 
Poslije završetka digitalizacije filma HANKA otvara se mogućnost da se film prikaže i na jednom od svjetskih festivala kao restaurirana kopija.