Hotel Sarajevo

Hotel Sarajevo

Da li je Holiday Inn Sarajevo u malom ili je Sarajevo hotel samo po sebi? Barbara Cupisti u svom filmu Hotel Sarajevo prateći troje ljudi iz tri generacije pokušava otkriti gdje je sakrivena tajna Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine.

Balada Aide Begić ili kada bi Hasanaginica naučila plesati

Balada Aide Begić ili kada bi Hasanaginica naučila plesati

Balada je lirsko-epska pjesma, turobne atmosfere koja gotovo uvijek završava tragično. Činjenica da joj naziv potječe od balar što znači plesati, nije puno doprinijelo njenoj popularnosti. Film Balada Aide Begić bi mogao.

Illyricvm: Filmsko istraživanje daleke povijesti

Illyricvm: Filmsko istraživanje daleke povijesti

Plemena Liburna, Dalmata, Japoda, Dezidijata i Pikta, te Illyricvm kojeg su 37 godina prije nove ere nastanjivali pripadnici ovih plemena veoma se kratko i sa minimalnim interesom spominju na časovima povijesti u našim zemljama. Simon Bogojević Narath kao da pokušava umanjiti ovu nepravdu nanesenu našim dalekim precima praveći pravo malo antropološko istraživanje na filmskom platnu.