POTKUPOLNE DŽAMIJE U SARAJEVURežija: Muhamed Karamehmedović

Scenarij: Muhamed Karamehmedović

Direktor fotografije: Muhamed Karamehmedović

Montaža: Ivanka Guloznić

Producentska kuća:

Arhitektonsko urbanistički fakultet u Sarajevu

Sinopsis:

Film prikazuje porijeklo monumentalne islamske arhitekture u Sarajevu. Analizira određene elemente vizantijske, brusanske i ranocarigradske škole, koje imaju presudan uticaj na formiranje i konstruktivni sklop osmanskih potkupolnih građevina u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini.