ČUVAJMO NAŠE ŠUMERežija: Živko Žika Ristić

Scenarij: Živko Žika Ristić

Direktor fotografije: Miroljub Dikosavljević

Muzika: Mario Arkus

Montaža: Ruža Cvingl

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

U ovom filmu su postupno prikazane ljudske nemarnosti po našim šumama, koje često dovode do požara i uništenja čitavih kompleksa. Bačeni opušak, neugašena vatra, varnica iz čobanske kolibe, dimnjak šumske lokomotive – najčešći su uzročnici šumskih požara koji zajednici kroz dim i vatru odnose mnoge milione. U filmu su prikazane i zaštitne mjere s najmodernijim uređajima, osmatračnicama, radio-stanicama, dojavnim službama i brzim intervencijama u izbijanju šumskih požara. Film je snimljen u BiH, na područjima Maglića, prašume Perućice, Zelengore i Romanije.