BILO NEKAD SELORežija: Živko Žika Ristić

Scenarij: Jovan Popovski

Direktor fotografije: Miroljub Dikosavljević

Muzika: Kiril Makedonski

Montaža: Ruža Cvingl

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

Film o selu Janče pod planinom Bistrom, u dolini rijeke Radike, u Makedoniji. Nekada selo pečalbara, sada polako odumire i još samo u desetak domova tinjaju iskre života. Mladi ljudi sela Janče krenuli su za industrijalizacijom, u fabrike, na gradilišta, hidrocentrale, u gradove, škole, tehnikume. Ostali su samo starci koji nisu htjeli da napuste svoje domove, njivice i dotrajale potočare.