SAVREMENO I INDUSTRIJSKIRežija: Suad Mrkonjić

Scenarij: Suad Mrkonjić

Direktor fotografije: Mihajlo Murko

Montaža: Ruža Cvingl

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

U močvare jugozapadne Makedonije došli su ljudi sa spravama za mjerenje, a za njima radne brigade, bageri i bezbroj ruku koje su ovoj zemlji donijele nove površine plodnog zemljišta. Film prikazuje pojedine etape iz borbe, borbe protiv zaostalosti, za bolji i ljepši život. Boreći se protiv stihije, čovjek mijenja fizionomiju pejzaža i pred njim se umjesto jučerašnje zapuštenosti otvaraju nove perspektive.