NE DIŽI NOSRežija: Saša Dobrila

Scenarij: Vefik Hadžismajlović

Direktor fotografije: Rudi Belinger, Tomislav Ljevak

Scenografija: Husko Balić

Muzika: Dane Škerl

Montaža: Koviljka Bačvić

Animacija: Saša Dobrila

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

Ovo je mala priča o uobraženosti. Vlasnik „fiće“ ne želi da mu na fotografiji, koju snima negdje na jadranskoj obali, pored njegovog automobila i lijepe djevojke, ostanu za uspomenu i duge uši jednog magareta, koje su se odnekud stvorile tu da „pokvare kadar“. Jedva je nepristojno magare otjerano i slika napravljena, ali već se desila nevolja. Na prvoj okuci „fića“ se slupao. I ko u tom času može pomoći – nego baš ono uvrijeđeno i otjerano magare!