EHO POD KOZAROMRežija: Mehmed Fehimović

Scenarij: Mehmed Fehimović

Direktor fotografije: Sulejman Balić

Montaža: Manja Fuks

Producentska kuća:

Sutjeska film

Sinopsis:

"Eho" kojim je odjeknuo prijedorski kraj, legendarni događaji iz Narodnooslobodilačke borbe na Kozari, pojavljuje se u vidu sve većeg društveno-ekonomskog preobražaja ovog kraja, nekada jednog od najzaostalijih u Bosanskoj krajini. Taj preobražaj se saopštava u jednoj dosta slobodno komponovanoj filmskoj impresiji sačinjenoj od sekvenci poput velikog mitinga u Prijedoru, groblja palih boraca, puštanja u pogon fabrike papira, te života u savremenom Prijedoru.