TEHNIKARežija: Bata Čengić

Scenarij: Bata Čengić

Direktor fotografije: Muhamed Karamehmedović

Montaža: Ruža Cvingl 

Producentska kuća:

Bosna film

Sinopsis:

U savremenoj tehnologiji mašine sve više zamjenjuju čovjeka. Čovjek postaje kontrolor proizvodnog procesa.