SA SANIČANSKIM RIBARIMARežija: Nikola Đurđević

Scenarij: Nikola Đurđević

Direktor fotografije: Jan Beran

Montaža: Ruža Cvingl 

Producentska kuća:

Bosna film

Sinopsis:

Nedaleko od Prijedora, na rijeci Sanici, nalazi se veliki državni ribnjak koji obuhvata osam saničanskih jezera. Svake godine, u kasnu jesen, vrše se pripreme za ribolov. Ribari u laganim čamcima razapinju mrežu po jezeru. Voda se ispušta u glavne betonske ispuste. S velikim naporom, ribari izvlače mrežu bogatu teretom uhvaćenih šarana. Ribe se sortiraju po veličini i otpremaju se žive na tržište.