DESANT NA DRVARRežija: Nikola Đurđević

Scenarij: Slobodan Jovičić

Direktor fotografije: Eduard Bogdanić, Ivan Lukan

Montaža: Zora Branković

Producentska kuća:

Bosna film

Sinopsis:

Dokumentarni film posvećen desantu na Drvar. Ovo je, u stvari, rekonstrukcija istorijskog događaja iz narodnooslobodilačkog rata. U njemu učestvuju članovi narodne tehnike, pripadnici JNA, učenici predvojničke obuke, kao i preživjeli građani Drvara. Vide se pejzaži Drvara i pećine u kojoj se nalazio Glavni štab NOB-a. Avioni bombarduju Drvar, iz aviona jedrilica iskaču padobranci. Napad na Vrhovni štab. Prilaz Titovoj pećini brane prateći bataljon i oficirska škola. Na drugom dijelu grada Nijemci napreduju ka zgradi Okružnog komiteta SKOJ-a, članovi Okružnog komiteta SKOJ-a ginu. Braniocima Drvara u pomoć dolazi VI lička brigada. Neprijatelj je potisnut do groblja. Nijemcima stiže pojačanje. Partizani se povlače iz Drvara. Pogibija omladinke Mike Bosiljčić koja spašava partizanski tenk. Pejzaž novog, obnovljenog Drvara.