VRTLOGRežija: Hajrudin Šiba Krvavac, Gojko Šipovac

Scenarij: Hajrudin Šiba Krvavac, Momčilo Milankov, Gojko Šipovac, Mladen Oljača

Direktor fotografije: Đorđe Jolić, Bakir Tanović

Muzika: Enriko Josif

Montaža: Ruža Cvingl

Uloga: Lojze Potokar, Branko Pleša, Janez Vrhovec, Dušan Janićijević, Pavle Vujisić, Dušan Golumbovski

Autor priče: Milinko Aleksić, Momčilo Milankov, Stevan Bulajić

Producentska kuća:

Bosna film

Sinopsis:

1. OTAC
Početak rata. Na tek uzoranoj njivi njemački vojnici skupljaju taoce, seljake s okolnih polja. Jedan starac moli njemačkog oficira da mu oslobodi sinove. Oficir nudi samo jednog. Starac se ne može odlučiti. Pridruži se sinovima u koloni koju odvode na strijeljanje. Bori se da umre zajedno sa sinovima. Njemački oficir mu i to uskraćuje. Nakon strijeljanja talaca, njemački vojnici puštaju starca osuđenog na život da osamljen tumara oranicom posijanom mrtvim oračima.

2. MOČVARA
Dva borca u močvari, odsječena od svoje jedinice, nalaze se u neprijateljskom obruču. Jedan od njih je ranjen i bolestan. U paničnome strahu od smrti jedini izlaz vidi u letku kojim mu neprijatelj obećava život ako se preda. Njegov mladi drug po cijenu vlastitog života želi ga zadržati i odvratiti od te namjere. Ne uspijeva. Rafal iz njemačkog mitraljeza i smrt u baruštini bili su nagrada za malodušnost jednome, a samopouzdanje i upornost pomogli su drugome da nađe put koji vodi u slobodu.

3. ADA
Rijeka dijeli dvije zaraćene obale. Pod okriljem noći jedna partizanska patrola u čamcu prelazi rijeku. Dočeka ih mitraljeska vatra iz četničke zasjede. Ujutro četnici pretražuju okolinu. Jedan od njih nailazi na ranjenog partizana. Našli su se oči u oči s uperenim oružjem jedan na drugoga. Ruke su se sledile na oružju. Niko nije pucao. Sreli su se otac i sin koje je vrtlog rata razdvojio na dva zaraćena tabora. Otac čini sve da spasi ranjenog sina. Bježe u čamcu maticom rijeke. Otac ne zna na koju stranu da isplovi sa ranjenim sinom i oni ginu na sredini rijeke.