SIERANEVADARežija: Cristi Puiu

Scenarij: Cristi Puiu

Direktor fotografije: Barbu Balasoiu

Montaža: Ioachim Stroe

Uloga: Mimi Branescu, Bogdan Dumitrache

Producent: Purivatra Mirsad, Anca Puiu, Sabina Branković, Laurence Clerc, Zdenka Gold, Labina Mitevska, Lucian Pintilie, Olivier Théry-Lapiney

Producentska kuća:

2006
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
sabina.brankovic@sff.ba

Alcatraz Film

Sinopsis:

Prepuni entuzijazma i s velikom nevinošću, započinjemo svoj životni put uživajući u njemu s nestrpljenjem, jer, znate, povijest počinje s nama. Dobro obučeni i računajući na vlastiti razum (koji nas nikad nije izdao!), postavljamo dijagnozu svijeta i predviđamo „blistavu budućnost“. Zlo može doprijeti samo do drugih. Smatrajući sebe u milosti Božjoj, ne vidimo ništa drugo u očima bližnjih osim potvrde našeg poslanja. Ali jednog nas dana, nažalost, naš voljeni bližnji napušta zauvijek. I tada se nešto u nama promijeni. I tugujemo. Potom, godinu za godinom, obilježavamo odlazak bližnjeg. A preminulu osobu zaboravljamo. Malo po malo.