WAR ARTRežija: Begović Nedžad

Scenarij: Begović Nedžad

Direktor fotografije: Uherka Milenko

Scenografija: Ismet Bašagić

Muzika: Adi Mulahalilović

Montaža: Almir Kenović

Producent: Kenović Ademir, Ismet Nuno Arnautalić

Producentska kuća:

SAGA
Hakije Kulenovića 7, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 66 68 11
saga@sagafilm.com

Sinopsis:

Izložba autora Nedžada Begovića čiji je naziv WAR ART nastala je sakupljanjem različitih materijala koji su usljed ratnih dejstava izgubili svoju osnovnu namjenu. Svi eksponati imaju „vlastitu historiju“ i direktna su posljedica uništavanja Sarajeva. Autor prepoznaje oblike u razorenim ambijentima i nudi ih kao arte fact, preobražavajući negativnu energiju zločina u pozitivne vibracije ljudskog duha.