SNIJEG ZA VODURežija: Christopher Villiers

Scenarij: Christopher Villiers

Direktor fotografije: Louis Brennan

Scenografija: Lana Pašić

Kostimografija: Lana Pašić, Neira Sinanbašić

Montaža: Bojan Mijatović, Gigi Con Welsh

Uloga: India Tanović, Hadrian Tanović, Saša Krmpotić, Amar Čustović, Davor Golubović, Elza Gradaščević

Producent: Christopher Villiers, Mirza Mutevelić

Producentska kuća:

2020 Productions Ltd

Filmska škola:

SARAJEVO FILM ACADEMY
admissions@sfa.ba, info@sfa.ba
www.sfa.ba

Sinopsis:

Dvoje djece prkosi zimi i snajperu kako bi sakupili snijeg za svog oca, tokom opsade u Sarajevu 1994.