SARAJEVO 1992Režija: Mirza Idrizović

Scenarij: Mirza Idrizović

Direktor fotografije: Dževad Čolaković, Tomo Marić, Sulejman Mulaomerović, Hakija Hadžalić

Montaža: Mehić Zijad

Producent: Kenović Ademir, Ismet Nuno Arnautalić

Producentska kuća:

BHRT - RADIO TELEVISION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 46 11 01 Fax: +387 33 40 80 29
pitajte@bhrt.ba

SAGA
Hakije Kulenovića 7, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 66 68 11
saga@sagafilm.com

Sinopsis:

SARAJEVO 1992 je film koji je nastao kao kombinacija materijala dokumentarnog filma Mirze Idrizovića SARAJEVO 1982 i novih materijala, nastalih u toku ratnih razaranja grada 1992. Film se bavi duhom Sarajeva koji je nastao ukrštanjem različitih kultura i religija, jačeg od svakog pojedinačnog istorijskog vremena i trenutka.