OPST'O I OST'O JEDAN DANRežija: Bećirović Alma

Scenarij: Bećirović Alma, Kulenović Haris

Direktor fotografije: Mustafić Mustafa

Muzika: Mustafa Šantić

Montaža: Almir Kenović

Producent: Kulenović Haris, Hussein Amery

Producentska kuća:

REFRESH PRODUCTION
Splitska 11, 71000 Sarajevo
Tel. / fax. +387 33 21 10 93
produkcija@refresh.ba; a_kenovic@yahoo.com

Kul Produkcija, ACCC

Sinopsis:

Pedesetpetogodišnja Suada Bajramović živi sa sinom, snahom i unukom. Njen sin Alen je ratni invalid, onesposobljen za rad. Kako bi prehranila porodicu, Suada radi kao deminerka, čisteći minska polja, koja i dalje prekrivaju veliki dio Bosne i Hercegovine.