MOJA IZGUBLJENA GENERACIJARežija: Vladimir Tomić

Scenarij: Vladimir Tomić

Producent: Vladimir Tomić

Producentska kuća:

mail@vladimirtomic.com

Sinopsis:

Vladimir Tomić je rođen u Jugoslaviji ubrzo nakon Titove smti, no za vrijeme rata je otišao u Dansku. U ovom filmu Tomić priča svoju priču i priču svoje generacije.