NAPRIJED, NAZADRežija: Jasmila Žbanić

Scenarij: Jasmila Žbanić

Direktor fotografije: Christine A. Maier

Scenografija: Šejla Kamerić

Dizajn zvuka: Čamo Igor

Montaža: Miralem Zubčević

Uloga: Sara Đurić, Fatima Fazlagić; Saša Đurić, Marija Tabori, Nedžad Hadžialic, Almir Kurt, Anesa Mehmedbašić, Mirhad Gljiva, Sabina Čavčić

Producent: Bakšić Čamo Amra, Ibrahimović Damir, Jasmila Žbanić

Producentska kuća:

DEBLOKADA
Kranjčevića 43, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 66 85 59
deblok@bih.net.ba, info@deblokada.ba

RADIO TELEVISION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 46 40 70, +387 33 46 11 01
press@rtvfbih.ba, selmadc@rtvfbih.ba

SCCA/pro.ba
Nedžada Mušića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 35
office@pro.ba

Sinopsis:

Nakon završetka rata, porodica sa dvije djevojčice se iz Njemačke vraća kući, u Sarajevo. Ipak, ne osjećaju svi Sarajevo svojim domom.