DVIJE SESTRE (PRIČA O LJUBAVI)Režija: Džemal Šabić

Scenarij: Džemal Šabić

Direktor fotografije: Dragan Lovrenović

Montaža: Mehmed Tufo

Producent: Boris Šiber

Producentska kuća:

RADIO TELEVISION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 46 40 70, +387 33 46 11 01
press@rtvfbih.ba, selmadc@rtvfbih.ba

Sinopsis:

Ovo je dokumentarac o pedesetosmogodišnjoj bosanskoj gospođici koja je napustila posao i stanište u glavnom gradu, okrenula leđa svim ljubavima, ljubavnicima i proscima, prestala čeznuti, iščekivati i snivati romantične snove, te se vratila u rodno selo i odlučila svoj život pokloniti sestri... Ovo je dokumentarac o onome što je najbolje u čovjeku i o onome što je najvrijednije u ljudskim odnosima, a čega je danas na ovome svijetu sve manje i čega bi jednom moglo gotovo potpuno nestati. Kada i ako toga nestane, onda će nestati i ovoga svijeta.