AMBASADORI UČE JEZIKERežija: Gegić Šemsudin

Scenarij: Gegić Šemsudin, Emina Gegić

Direktor fotografije: Muharem Osmanagić

Dizajn zvuka: Boris Kragulj

Montaža: Dževad Skenderović

Producent: Emir Čengić

Producentska kuća:

FLASH
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel.:+387 33 72 02 30 Fax.:+387 33 72 02 44
flash@flash.com.ba

Sinopsis:

Početkom rata u BiH, a u organizaciji Dječije ambasade Međaši, 43. djece-štićenika sarajevskog Doma za djecu lišenu roditeljskog staranja «Ljubica Ivezić-Bjelave», popularno nazvanim ambasadorima, evakuisano je u Italiju.Većina ih je Rješenjem milanskog Suda za maloljetnike data u italijanske porodice. Neki od njih su, nažalost, postali predmetom političkih igara i kriminalnih radnji. Snagom sestrinske ljubavi, djevojčica Muniba Biba Hasečić, koja je ostala u Sarajevu, naučila je talijanski jezik i, 14 godina nakon evakuacije, uspjela je pronaći brata i sestru. Tragajući za sopstvenim identitetom i njima dvoma, kao i za biološkom majkom koju nikada nisu vidjeli, Biba ih je dovela na majčin grob.