MAHALARežija: Matija Debeljuh

Scenarij: Ivan Kelava

Direktor fotografije: Srđan Šarić

Muzika: East Rodeo, Nada Mamula, Dino Merlin

Montaža: Anja Novaković

Uloga: Hrustemović Adi, Adnan Hasković, Alma Terzić, Sead Bejtović, Enes Salković, Nerman Mahmutović, Matej Baškarad

Producent: Antoneta Kusijanović

Producentska kuća:

OBALA ART CENTAR
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 20 94 11
info@oac.ba

STUDIO 107 ZAGREB

Sinopsis:

Mladost u svojoj ljepoti zna biti toliko naivna da ne raspoznajemo značajne stvari... Ljubav je u isto vrijeme najljepša i najdestruktivnija stvar na ovome svijetu...