ŠOPING



Režija: Drljević Alen

Scenarij: Drljević Alen

Direktor fotografije: Mustafić Mustafa

Scenografija: Kujundžić Emina

Kostimografija: Kujundžić Emina

Dizajn zvuka: Čamo Igor

Montaža: Almir Kenović

Uloga: Džebo Alena, Alban Ukaj, Belma Lizde-Kurt, Sara Hadžibajrić, Adi Korić, Oriana Kunčić, Mehmed Porča

Producent: Đapo Adis, Bakšić Čamo Amra, Tiha Gudac

Producentska kuća:

OBALA ART CENTAR
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 20 94 11
info@oac.ba

SCCA/pro.ba
Nedžada Mušića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 35
office@pro.ba

Sinopsis:

Uvijek sam bio fasciniran paralelnim svijetom koji postoji iza vrata velikih šoping centara. Kao da iza tih vrata ne postoje svakodnevni ljudski problemi. Pa ipak, kad potrošimo novac moramo se vratiti kroz ta ista vrata, u stvarnost...