IZLOŽBARežija: Tanović Ines

Scenarij: Tanović Ines

Direktor fotografije: Jasmin Krehić

Producent: Babić Alem

Producentska kuća:

DOKUMENT
Logavina 12 , 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 57 02 10, +387 33 57 02 11
alembabic@me.com, inestanovic@icloud.com

Sinopsis:

Postavka izložbe Ede Murtića u Vijećnici, august 2008.