PRIRODNA BAŠTINA BOSNE I HERCEGOVINERežija: Orozović Ratko

Scenarij: Sulejman Redžić

Direktor fotografije: Kemal Muminović

Muzika: Rada Nuić

Producentska kuća:

RADIO TELEVISION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 46 40 70, +387 33 46 11 01
press@rtvfbih.ba, selmadc@rtvfbih.ba

Sinopsis:

Film govori o prirodnim ljepotama, endemskom bilju i prirodnoj baštini Bosne i Hercegovine.