IDILIČAN DAN U PROVINCIJIRežija: Trepanić-Grbešić Mirela

Scenarij: Trepanić-Grbešić Mirela, Vuletić Srđan

Direktor fotografije: Zubčević Erol

Uloga: Nerman Mahmutović, Muhamed Hadžović, Aleksandar Seksan, Enes Zlatar

Producent: Bakšić Čamo Amra, Mehić Zijad

Producentska kuća:

SCCA/pro.ba
Nedžada Mušića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 35
office@pro.ba

Filmska škola:

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO
asu@asu.unsa.ba
http://www.asu.unsa.ba

Sinopsis:

IDILIČAN DAN U PROVINCIJI je film o dva prijatelja koji smišljaju način da pomognu svom najboljem prijatelju koji pati jer ga je žena prevarila...