NOSTALGIČNI SATOVIRežija: Gegić Šemsudin

Scenarij: Gegić Šemsudin

Direktor fotografije: Almir Čaušević, Muharem Osmanagić

Dizajn zvuka: Boris Kragulj

Producent: Lonić Edin

Producentska kuća:

FLASH
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel.:+387 33 72 02 30 Fax.:+387 33 72 02 44
flash@flash.com.ba

RADIO TELEVISION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 46 40 70, +387 33 46 11 01
press@rtvfbih.ba, selmadc@rtvfbih.ba

LTV

Sinopsis:

Decembra 1992. godine, Libija šalje brod, kojim iz ratom zahvaćenih zona BiH evakuiše više od hiljadu djece. Zahvaljujući dobroti i prijateljstvu libijskog naroda, ova djeca sa svojim vaspitačima i nastavnicima tamo ostaju do 1994. Petnaest godina nakon što su se vratila u ratom zahvaćenu domovinu, Muamer el Gadafi zainteresirao se za sudbinu djece i zaželio da ga posjete. Jedini trag u pronalaženju sada već odraslih ljudi jesu pisma koja su slali u domovinu i u njima priča o vodenom satu – prvom poklonu koji su dobili dok su kao djeca boravili u kampu "Garabuli", pored Tripolija.