KINOFILRežija: Damir Janeček

Scenarij: Damir Janeček

Direktor fotografije: Srđan Kovačević

Muzika: Emil Gabrić

Dizajn zvuka: Adis Baždarević

Montaža: Sanjin Stanić

Producent: Mehić Zijad

Filmska škola:

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI SARAJEVO
asu@asu.unsa.ba
http://www.asu.unsa.ba

Sinopsis:

U Bosni i Hercegovini se više od 50 godina na najbrutalnije načine ubijaju psi. Država ogromnim novčanim sredstvima to podržava putem rada šintoraja. Izvan Sarajeva masovna ubijanja pasa vrše lovačka društva koja u urbanim naseljima dugim cijevima pred djecom ubijaju pse.