NGO/NVORežija: Bararon Igor

Scenarij: Bararon Igor

Direktor fotografije: Emir Džanan

Muzika: Validna Legitimacija

Dizajn zvuka: Čamo Igor

Montaža: Bararon Igor , Makarević Timur

Producent: Bakšić Čamo Amra, Merdijana Sadović, Zoran Ćatić

Producentska kuća:

SCCA/pro.ba
Nedžada Mušića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 35
office@pro.ba

WPR, eFM Sarajevo

Sinopsis:

Kroz seriju intervjua sa čelnicima nevladinih organizacija u BiH, te dokumentiranjem aktivnosti sa terena ili unutar prostorija Organizacija, autor želi približiti pristupe i načine na koji odabrane NVO djeluju unutar svojih zajednica i na koji način slijede vlastite osnivačke namjere.