USUDRežija: Šipka Marko

Scenarij: Šipka Marko

Direktor fotografije: Vanja Ban

Montaža: Mirko Janković

Producent: Galić Zoran

Producentska kuća:

VIZART
Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 34 06 37 Fax.: +387 51 34 06 41
vizart@vizartfilms.com

Sinopsis:

USUD je dokumentarni film koji se bavi analizom međukulturalne tolerancije kroz problem nacionalizma u Bosni i Hercegovini i koji, kroz kritiku takvog pristupa, pokušava unaprijediti postojeće stanje.