STEPENIŠTERežija: Petar Bilbija

Scenarij: Petar Bilbija, Marko Bilbija

Scenografija: Simo Bilbija

Kostimografija: Jelena Karanović

Uloga: Miodrag Krivokapić, Sergej Tešanović, Ljubiša Savanović, Sandro Radulj

Producent: Galić Zoran

Animacija: Petar Bilbija, Marko Bilbjija

Producentska kuća:

VIZART
Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 34 06 37 Fax.: +387 51 34 06 41
vizart@vizartfilms.com

Sinopsis:

STEPENIŠTE je priča o moralnim dilemama pojedinca dovedenog u sukob sa okolinom i samim sobom. Priča prati porodicu prepunu devijantnih odnosa uspostavljenih očevim agresivnim tretiranjem dvaju sinova, od kojih je jedan autističan, te je zbog toga primoran da život provodi zaključan u ormaru.