TRANZICIJA ŽENERežija: Zoran Ćatić

Scenarij: Zoran Ćatić

Direktor fotografije: Mustafić Mustafa

Producent: Bakšić Čamo Amra

Producentska kuća:

ALJAZEERA BALKANS
Trg djece Sarajeva 1, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 89 72 00, +387 33 89 73 14 Fax.: +387 33 26 66 01
sead.kresevljakovic@aljazeera.net

SCCA/pro.ba
Nedžada Mušića 4, 71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 35
office@pro.ba

Sinopsis:

Da li žene mogu biti pokretač promjena u društvu? Koliko patrijahat kao dio mentaliteta koči i one žene koje jesu osvještene i koje uspijevaju pravazići diskriminirajući odnos društva?