NEKO OD NASRežija: Kavić Anja

Scenarij: Kavić Anja

Direktor fotografije: Jelena Vujasinović

Montaža: Marko Vukosav

Filmska škola:

AKADEMIJA UMJETNOSTI BANJA LUKA
info@aubl.org
http://www.au.unibl.org

Sinopsis:

Kada se sestrinski odnos pretvori u zamjeranja nakupljena tokom odrastanja.