OMEGARežija: Igor Tešić

Direktor fotografije: Dejan Grujičić

Filmska škola:

AKADEMIJA UMJETNOSTI BANJA LUKA
info@aubl.org
http://www.au.unibl.org

Sinopsis:

Rat. Jedno sklonište. Dva naizgled obična vojnika sa morbidnom i teškom misijom.