KIŠA U SARAJEVURežija: Paul Negoescu

Direktor fotografije: George Chiper Lillemark

Scenografija: Amila Hodžić

Montaža: Alexandru Radu

Uloga: Fuad Hadžić, Husein Miljković, Dragi Čevro, Stjepan Štiks, Sulejman Suljić, Šerafedin Redžepov, Midhat Slatina, Zahir Bijedić, Ibro Šuta, Mustafa Mehičević, Igbala Doličanin , Aida Mušinović-Kulovac, Božica Danilović, Haris Goro, Sedija Gajević, Igor Drnda

Producent: Marjanović Jovan, Purivatra Mirsad

Producentska kuća:

OBALA ART CENTAR
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 20 94 11
info@oac.ba

Sinopsis:

U uglu Sarajeva. Djeca izlaze iz škola. U baštama nekoliko domaćina igra šah i karte. Začuje se pucanj. Žena doziva. Policijsko auto dolazi. Kola hitne pomoći odlaze. Dijete bježi kući.