THE RIGHT ONERežija: Gabriel Tzafka, Urška Djukić

Scenarij: Gabriel Tzafka, Urška Djukić

Direktor fotografije: Lev Predan Kowarski

Scenografija: Džeba Sanja

Dizajn zvuka: Čamo Igor

Montaža: Gunjak Una

Uloga: Doroteja Nadrah, Mirjana Karanovic, Muhamed Hadžović

Producent: Bakšić Čamo Amra, Hadžić Armin, Dominique Welinski

Producentska kuća:

OBALA ART CENTAR
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 20 94 11
info@oac.ba

DW Paris

Sinopsis:

Posesivna majka, voljeni sin, zaručnicina prva posjeta, nijemi svjedok... Četvero igrača oko pite.