THE SIGN



Režija: Eleonora Veninova, Yona Rozenkier

Scenarij: Eleonora Veninova, Yona Rozenkier

Direktor fotografije: Naum Doksevski

Scenografija: Vanja Nogo

Kostimografija: Irma Saje

Dizajn zvuka: Luka Barajević

Montaža: Gunjak Una

Uloga: Andrea Aković, Igor Skvarica, Jelisaveta Seka Sablić

Producent: Bakšić Čamo Amra, Hadžić Armin, Dominique Welinski

Producentska kuća:

OBALA ART CENTAR
Zelenih beretki 12, 71000 Sarajevo
Tel. / fax.: +387 33 20 94 11
info@oac.ba

DW Paris

Sinopsis:

Sara se odlučno protivi planovima za vjenćanje njene unuke, Andree. Kako bi je ubijedila da se ne uda, Sara vodi Andreu na grob svog supruga i moli ga za znak.